DE EN FR ES BR HU IT C MA IS

Uluslararası Nietzsche Araştırma Grubu

Stuttgart Research Centre for Text StudiesStuttgart Research Centre for Text Studies'de bulunan Uluslararası Nietzsche Araştırma Grubu (INFG), eserlerinde Felsefe ve Edebiyat arasındaki geleneksel sınırları da askıya alan ulusal ve uluslararası Nietzsche araştırmacıları için hoş ve güvenli bir liman sağlıyor.

Friedrich Nietzsche'nin felsefesi sessizleşmesinden bu yana geçen 125 yılda çok sayıda yorumlamaya tabi tutuldu. Yorumcularının çoğunluğu içeriğe odaklı bir erişim yolu seçti. Metinleri içeriğine ve biçimine bakılmaksızın yorumlamak, yayınlanmış ve yayınlanmamış eserleri göz ardı etmek ve "Aforizma"larını belirli doktrinlerle sistemleştirmek bugüne kadar bir gelenek olarak geldi.

Stuttgart Nietzsche Araştırma Grubu, metnin ilgili yazı biçimlerinin yorumlama için çok önemli olduğu ve kendi düşünce biçimi olarak düşünülmesi gerektiği konusunda ortak bir görüşte birleşiyor. Bu nedenle, Grubun üyeleri Nietzsche'nin yazma biçimlerinin felsefi önemini incelemek ve araştırmalarında ortaya çıkarmaya ve tartışmaya açmaya gayret ediyorlar. Bunu yaparken, sanatsal tasarım biçimleri için hassas ve hassaslaştırıcı anti-mitolojik okumalar, form ve felsefi içerik arasındaki etkileşimler göz önüne alınarak test edilir.

Ayrı, karşılaştırmalı analiz için bekleyen yazı biçimleri listesi uzun. Makro düzeyde, türler ve metin çeşitleri şunlardır:

Mikro düzeydeki tasvir araçları şunlardır:

ve daha fazlası.

Bu nedenle INFG, bir dizi çalıştayla kendisini bir gösterim formuna adayarak Nietzsche'nin toplu eserlerindeki görünüm ve işlev biçimlerini araştırıp bulmaya çalışıyor.